Amersfoort zoekt nieuwe stadsdichter

Gepubliceerd op: 7 november 2016 15:50

Amersfoort zoekt een nieuwe stadsdichter en roept mogelijke kandidaten op om mee te doen aan de stadsdichterverkiezing. Op donderdag 26 januari 2017 (de Nationale Gedichtendag) kiezen jury en publiek tijdens een voordrachtavond in Het Eemhuis de nieuwe stadsdichter. De opvolger van de huidige stadsdichter, Nynke Geertsma, zal na de verkiezingsavond in Het Eemhuis worden benoemd en geïnstalleerd door de gemeenteraad. Dit zal plaatsvinden in februari.

Het ambt van stadsdichter staat open voor iedereen die in Amersfoort woont, jong en oud. Aanstelling zal zijn voor een periode van twee jaar. De stadsdichter is een ambassadeur van de stad. Hij of zij (let op: een duo of collectief is ook mogelijk) moet niet alleen een vaardige pen hebben, maar zich ook goed kunnen presenteren. De stadsdichter levert gevraagd en ongevraagd dichterlijk commentaar op de actualiteit, minstens twaalf keer per jaar.

Aanmelden

Als u interesse heeft om stadsdichter te worden, stuur dan vóór 17 december twee gedichten in, o.v.v. verkiezing stadsdichter Amersfoort naar Karin Horst. Eén van deze gedichten dient een relatie te hebben met een actueel Amersfoorts onderwerp. De andere is vrij werk. Ook wordt van gegadigden gevraagd om aan te geven hoe u uw functie denkt in te vullen. Een jury selecteert, op anonieme basis, uit alle inzendingen maximaal vijf personen, die de strijd aan zullen gaan.

De jury bestaat uit: 

  • Wichard Maassen (initiator stadsdichter Amersfoort en journalist AD/AC)
  • Guido de Wijs (schrijver en columnist)
  • Astrid Janssen (gemeenteraadslid Groen Links)
  • Adinda van Wely (Per Expressie)

Een volledig overzicht van de spelregels en voorwaarden vindt u hier.