Conferentie de Bibliotheek op school groot succes

Gepubliceerd op: 17 november 2016 16:19

Woensdag 16 november jongstleden organiseerde de Bibliotheek Eemland een conferentie voor de Bibliotheek op school met de naam Expertreis Leesbevordering. Wethouders en beleidsadviseurs van verschillende gemeenten uit de regio Eemland maakten een reis met een oude Amerikaanse schoolbus langs een aantal vestigingen van de Bibliotheek op school. Onderweg kwamen leesconsulenten en jeugdspecialisten van de Bibliotheek Eemland aan het woord. Het doel van deze middag was de meerwaarde te laten zien van de samenwerking tussen school en bibliotheek.

De deelnemers aan de Expertreis Leesbevordering werden ontvangen in Het Eemhuis door Erno de Groot, directeur van de Bibliotheek Eemland. Na een korte presentatie over het educatieve beleid van de Bibliotheek Eemland vertrokken de deelnemers met de schoolbus naar basisschool De Kinderhof in Amersfoort, waar vijf jaar geleden een vestiging van de Bibliotheek op school werd geopend. Uit een interview met diverse betrokkenen bleek het enthousiasme groot te zijn voor de samenwerking tussen school en bibliotheek. Vervolgens reed de bus door naar basisschool ’t Kruisrak in Bunschoten, waar een presentatie volgde  over de nieuwste inzichten op het gebied van lezen, taalverwerving en preventie van laaggeletterdheid door Kees Broekhof, landelijk expert op dit gebied. Op de weg terug naar Het Eemhuis, beantwoordde hij veel vragen over dit onderwerp.  

De afsluiting

De Expertreis Leesbevordering werd met goede gesprekken afgesloten in Het Eemhuis. Bertien Houwing, wethouder onderwijs van de gemeente Amersfoort, benadrukte hierbij nogmaals dat geletterdheid aan de basis staat van ieders ontwikkeling en dat de samenwerking tussen school en bibliotheek essentieel is om taalachterstanden te voorkomen.