VoorleesExpress Amersfoort

De VoorleesExpress is een project waarbij kinderen met een taalachterstand wekelijks thuis worden voorgelezen door een vrijwilliger. Het samen (voor)lezen zorgt voor plezier in het gezin en bevordert de taalontwikkeling. Daarnaast biedt het project vrijwilligers en gezinnen de kans om stadsgenoten met een andere sociaalculturele achtergrond te leren kennen.  

Ongeveer 10% van de Nederlanders is laaggeletterd. En dat terwijl geletterdheid zeer belangrijk is voor de economie en de volksgezondheid. Geletterdheid heeft een directe invloed op onderwijsniveau, werk, inkomen en gezondheid. Een hoge leesvaardigheid is van groot belang voor een groeiende economie, de nationale volksgezondheid en een bloeiend cultureel-maatschappelijk leven.

De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. We stellen ouders in staat om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren – op hun eigen manier.

Doelstellingen

 • Het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen.
 • Het verrijken van de taalomgeving bij kinderen thuis.
 • Ouders in staat stellen om op hun eigen manier de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren.
 • Het partnerschap tussen school en ouders versterken, zodat ze samen de verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van kinderen en elkaar daarbij ondersteunen en versterken.

Doelgroep

Het project richt zich op gezinnen waarbij de kinderen van 2-8 jaar een taalachterstand hebben. Of waarbij het risico groot is dat de kinderen een taalachterstand ontwikkelen.

Sponsors

De VoorleesExpress wordt gesponsord door:

 

 1. VoorleesExpress zoekt per direct enthousiaste coördinatoren

  De VoorleesExpress Amersfoort zoekt per direct nieuwe enthousiaste vrijwilligers die als coördinator voorlezers en gezinnen willen begeleiden. Het is van belang dat de vrijwilligers een open houding hebben...

  19 september 2016

  Bekijk details van VoorleesExpress zoekt per direct enthousiaste coördinatoren

Meer

Vrijwilligers lezen voor