Subsidieregeling

non-formele taalaanbod

Subsidie aanvragen

Aanbieders van activiteiten die vallen onder het non-formele aanbod volwasseneducatie en die plaats kunnen vinden in 2021, kunnen subsidie aanvragen via het DigiTaalhuis. Deze activiteiten vallen binnen het kader van de uit de ‘Wet Educatie en Beroepsonderwijs’ (WEB) voortvloeiende ‘Subsidieregeling volwassenen-educatie 2020-2023’. Dit geldt voor de gemeenten Amersfoort en Leusden.

Let op: de aanvraag moet voor 15 december ingediend worden

Aanvraagformulier Amersfoort

Voor het aanvragen van subsidie voor een activiteit in Amersfoort die in het kader van het non-formele aanbod volwasseneducatie zou kunnen plaatsvinden in 2021.

Aanvraagformulier Leusden

Voor het aanvragen van subsidie voor een activiteit in Leusden die in het kader van het non-formele aanbod volwasseneducatie zou kunnen plaatsvinden in 2021.