Hoe sta ik in de samenleving? Jan Flameling; in gesprek over zingeving

14 augustus 2020, 20:00 | de Bibliotheek het Eemhuis

Kosten: Leden: € 7,50 fysiek | Niet-leden: € 9,- fysiek | Online: gratis

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Filosoof en trainer Jan Flameling spreekt op 14 augustus in de Bibliotheek het Eemhuis over de vraag ‘hoe staan wij in de samenleving?’. Na de lezing gaan deelnemers in groepjes van vier uit elkaar om, onder begeleiding, middels dialoog dieper in te gaan op de vraag of een zinvol leven bestaat en zo ja, hoe je daar vorm aan kunt geven. Dit gebeurt (i.v.m. coronatijden) fysiek in de bibliotheek èn online middels Zoom. Online kan er ook in groepjes nagepraat worden. De organisatie van de bijeenkomst is een coproductie van Bibliotheek Eemland en het project ZinIn van Ria Roelofs en Daan Vosskuhler.

Ieder mens heeft het verlangen naar een zinvol leven, schrijft Hans Alma in haar net verschenen boek. Er wordt in ieder geval veel over gesproken – zie (bijvoorbeeld) de reeks gesprekken die Fokke Obbema in de Volkskrant voerde met mensen met uiteenlopende beroepen en achtergronden over ‘de essentie van ons bestaan’. De vraag naar de zin van het leven is zeker een kwestie waarover filosofen veel hebben geschreven.

Als je Jan Flameling, als filosoof, de vraag stelt, vraagt hij zich in eerste instantie af wat ‘leven’ betekent. Misschien: als een ademend lichaam aanwezig zijn, voelen er te zijn, gewaarworden in de wereld te zijn, beseffen mede te zijn, mede met mensen in Maastricht maar ook in Mumbai, mede met de bomen, de beken en de beesten. Maar misschien ook: leven in genieting, leven in welbevinden, een leven waar je zin in hebt.

Stel dat dit voor alle levende wezens zo zou zijn, zou een leven in betrekkingen dan betekenen dat je vanuit betrokkenheid met alle levende wezens je leven vorm probeert te geven? Zo ja, zou een zinvol leven dan een manier van leven zijn waarin zich dat toont?

Misschien, misschien niet. Misschien kunnen we met elkaar hierover in gesprek gaan?

Over Jan Flameling

Jan Flameling is filosoof en werkt als docent, trainer en gespreksbegeleider. Hij geeft les aan de Internationale School voor Wijsbegeerte, begeleidt trainingen in morele oordeelsvorming en verzorgt ‘denkvakanties’ in Griekenland, Frankrijk en Nederland.

Aanmelden

Er zijn geen fysieke plekken meer. Online meekijken kan nog wel. 


Verder uit het zomerprogramma

Bekijk het hele zomerprogramma