Verbeteren Quality of Childhood van onze samenleving. Door Michiel Matthes

15 juni 2023, van 19:00 tot 20:30 | de Bibliotheek het Eemhuis

Kosten: Gratis

Op dit moment worden we geconfronteerd met allerlei problemen bij kinderen zoals mentale problemen, overmatig drugs- en drankgebruik, delinquentie, etc. Onze regeringen hebben wat dit betreft bijna altijd de reactie om bij het kind en de jongere te ‘repareren’ wat er mis ging. De vraag komt nu op: kunnen we ook naar de dieperliggende oorzaken van die problemen kijken? Zijn het aspecten in onze samenleving die deze problemen veroorzaken? En, als dat zo is, zouden we er dan samen iets aan kunnen doen? Michiel Matthes, oprichter en voormalig voorzitter van de Alliance for Childhood European Network Group, vertelt hierover.

Michiel Matthes

Michiel Matthes heeft 25 jaar aan dit onderwerp gewerkt. Hij richtte in 1998 een Platform van NGO’s in Nederland op. In 2006 in Brussel de Alliance for Childhood European Network Group en in het Europese Parlement de Working Group on the Quality of Childhood in Europe. Hij heeft 8 boeken over het onderwerp gepubliceerd.

Presentatie

Michiel Matthes zal in de presentatie ingaan op de volgende vragen:

  • Wat zijn de problemen bij kinderen en jongeren?
  • In hoeverre liggen de oorzaken hiervan bij het individu, en in hoeverre bij de samenleving?
  • Wat zouden we op het niveau van de samenleving kunnen doen?
  • Wat zouden de contouren van een dergelijke aanpak kunnen zijn?
  • Hoe kan je als burger een aanzet geven tot een leerproces op het niveau van de samenleving op dit terrein?
  • Kan de wetenschap een bijdrage geven? En zo ja, op welke manier?
  • Welke rol zou de overheid / het onderwijs kunnen spelen?

Na afloop is er de mogelijkheid voor een gesprek met de spreker en de andere deelnemers.

Aanmelden