Bouw gezamenlijke huisvesting theater bibliotheek kan van start

Gepubliceerd op: 23 december 2021 14:12

De gemeenteraad van Baarn heeft woensdagavond 22 december 2021 besloten om krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van een gezamenlijke huisvesting voor theater en bibliotheek aan de Rembrandtlaan. Hiermee kan Baarn gaan uitkijken naar een toekomstbestendige voorziening voor cultuur en educatie, waar iedereen welkom is.

Het raadsvoorstel, waarin gevraagd werd om in totaal 9,8 miljoen euro voor het ontwerp, de voorbereiding, de bouw en inrichting van het nieuwe complex, werd aangenomen met 12 stemmen voor en 7 tegen. Daarnaast is een motie aangenomen waarin de raad het college vraagt om zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak van het nieuwe gebouw te plaatsen.

Aan de slag

Met dit besluit kan de projectgroep aan de slag, te beginnen met het opstellen van het Definitief Ontwerp voor het gebouw. In de loop van het voorjaar start dan de Europese aanbesteding voor de bouw. Naar verwachting wordt de aannemer eind 2022 gecontracteerd. Het ontwerp van architect DP6, dat al eerder bekend werd gemaakt, dient als basis.

De voorlopige planning is dat de sloop en nieuwbouw zal beginnen in het eerste kwartaal van 2023. De opening van het nieuwe complex zou dan plaatsvinden in het najaar van 2024. In de tussenliggende periode biedt Theater de Speeldoos een aangepaste programmering vanuit Studio Baarn, waar een tijdelijk pop-up theater wordt gebouwd met hetzelfde aantal stoelen en dezelfde mogelijkheden als in het huidige pand.

Reactie betrokken partijen

De betrokken partijen zijn zeer verheugd dat er, na een lange periode van voorbereiding, nu duidelijk is ingestemd met de plannen. Zij gaan met veel energie en enthousiasme aan de slag om niet alleen een mooi gebouw, maar ook een aantrekkelijk programma neer te zetten waarvan straks alle inwoners van Baarn en daarbuiten kunnen genieten.

Tom van der Poel, directeur Theater de Speeldoos: "Wat een mooi bericht zo net voor het eind van het jaar. We hebben lang naar deze beslissing toegewerkt en zijn ontzettend blij dat de bouw nu echt van start kan gaan en dat we kunnen uitkijken naar een nieuw pand, dat voldoet aan de huidige eisen."

Erno de Groot, directeur Bibliotheek: "Wij zijn heel blij met deze beslissing van de raad. Met dit besluit kunnen nu concrete stappen gezet worden om dit prachtige plan te realiseren. De gemeente Baarn durft te investeren in de toekomst van haar culturele en maatschappelijke voorzieningen. Een belangrijk signaal, waar wij met veel plezier aan gaan werken voor de inwoners van Baarn."

Klankbordgroepen

Er zijn voor dit project twee klankbordgroepen samengesteld: één met vertegenwoordigers van de organisaties die gehuisvest zijn in het gebouw en één met omwonenden. Op verschillende momenten in het proces wordt overlegd met de klankbordgroepen. Daarmee willen we de betrokkenen op de hoogte houden van de ontwikkelingen en ervoor zorgen dat er voldoende draagvlak is voor het ontwerp.