Interview Peet

Gepubliceerd op: 11 mei 2020 10:13

Peet is leesconsulent bij de Bibliotheek Eemland.

Je bent leesconsulent, wat doe je dan precies?

Wat we doen? We schaffen superleuke boeken aan voor basisscholen. Daarna vertellen we dan van alles over die nieuwe boeken. Dat is eigenlijk de belangrijkste vorm van boekpromotie. We brengen de boeken echt bij de kinderen. Elke keer als ik door de school loop, vragen ze wanneer ik weer kom met nieuwe boeken. Wat ook goed is om te weten, is dat we er niet alleen zijn voor leerlingen, maar ook voor de leerkrachten. De leesconsulenten hebben kennis over al die kinderboeken en kunnen daar leerkrachten mee ondersteunen.

Wat maakt deze functie zo leuk en waar zit de uitdaging?

Dat je bereikt dat kinderen boeken gaan lezen, die ze anders nooit zouden gaan lezen. Ik denk dat leesconsulenten steeds belangrijker worden in basisscholen. Als je in de media  leest wat er  allemaal speelt op het gebied van taalachterstanden en zo, dan denk ik dat het een logisch gevolg is dat er meer geld komt voor de Bibliotheek. Wij hebben kennis over de boeken waarmee we de taalontwikkeling stimuleren. We willen niet op de stoel van de leerkracht zitten, maar kunnen hen ondersteunen. 

Waarom zouden scholen met de Bibliotheek samen moeten werken?

Omdat duidelijk is dat leesconsulenten de juiste kennis hebben over kinderboeken. In het PISA rapport staat dat Nederland niet goed scoort op taalniveau. Er is dus veel te winnen voor ons. Met vrij lezen bijvoorbeeld. Kinderen moeten lezen wat ze leuk vinden, zonder dat het gekoppeld is aan de methodes van school. Scholen zijn te druk met methodes bezig en schenken te weinig aandacht aan vrij lezen, voorlezen en leesplezier!

Een ander mooi voorbeeld van samenwerking is deBibliotheek op school. Door bezuinigingen zijn veel bibliotheken gesneuveld. Daarom zijn de school bibliotheken nu juist zo belangrijk. Zo kunnen kinderen toch gemakkelijk mooie boeken vinden.

Wat zou jij leerkrachten adviseren?

Dat ze moeten voorlezen, dat is één! Én daar niet mee stoppen na groep 3, dat gebeurt nog veel. Ook in de bovenbouw is voorlezen erg belangrijk! Je hoeft niet eens het hele boek te lezen, maar een stukje om kinderen enthousiast te maken. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Leerkrachten lezen voor én promoten meteen een boek.

Een andere tip is om boeken te gebruiken bij thema’s. Elke school doet aan thema’s, maar gebruikt hier niet altijd boeken bij. Stel het gaat over de watersnoodramp. Hier zijn genoeg leuke leesboeken over die je dan kunt voorlezen.

Wat zijn de sterke punten van het scholenaanbod van de Bibliotheek?

In ieder geval dat er leuke nieuwe boeken onder de aandacht worden gebracht. Dit is zeker waardevol voor scholen die geen bibliotheek op school hebben.

Leskisten kunnen echt ondersteuning bieden in het onderwijs. Zeker rondom thema’s. Bijvoorbeeld tijdens de poëzieweek. We stoppen hartstikke leuken boeken in die kisten! 

Wat is jouw favoriete project/leskist?

De leskist ‘Van rijm tot rap’. Dat gaat over gedichten. Het gebruik van gedichten in de les spreekt me enorm aan. Ik vind dan ook heel leuk als leerkrachten deze vorm gebruiken. We hebben er leuke introductielessen bij. Nog een voordeel, gedichten zijn kort. Je kunt ze ook tussen de lessen door makkelijk gebruiken.

Het kan voor leerkrachten lastig zijn om de juiste projecten te kiezen voor hun klas, wat adviseer jij hen?

Combineer de kisten met thema’s. De bibliotheek kan met de collectie op elk thema inspelen. Een mooie leskist vind ik bijvoorbeeld ‘Anders dan anders’ over kinderen die anders zijn. Dit is een leskist voor de bovenbouw met een heel mooi onderwerp. Een andere topper is ‘Bekijk het maar’ over boek en film. Dit project bestaat al lang en vernieuwen we wel elke keer. Het is een heel aantrekkelijke leskist. Dat motiveert de leerlingen echt om te lezen.

Wil je nog iets kwijt aan leerkrachten?

Voorlezen! Voorlezen! Voorlezen! Dat is zo belangrijk. Als leerkrachten vragen hebben over boeken, neem dan contact met ons op. Wij hebben die expertise en kunnen hen adviseren.