Markt Sociaal Domein in Bunschoten

Gepubliceerd op: 19 maart 2019 16:11

Maandag 18 maart werd bekendgemaakt dat het kabinet geld gaat uittrekken voor extra cursussen lezen en schrijven. Het gaat hierbij om mensen die wel Nederlands spreken, maar om welke reden dan ook niet goed hebben leren lezen en schrijven. Minister Van Engelshoven gaf aan dat het voor deze groep erg moeilijk is om mee te komen in de samenleving. De Taalhuizen in de regio Eemland zetten zich voor deze mensen in.

In Bunschoten vond donderdagavond 14 maart de Markt Sociaal Domein plaats. Het DigiTaalhuis Bunschoten, Stichting de Boei en Stichting Lezen en Schrijven waren hier aanwezig om laaggeletterdheid onder volwassenen onder de aandacht te brengen. In een workshop konden deelnemers leren hoe zij een laaggeletterde kunnen herkennen en hoe zij hem of haar kunnen helpen. Tijdens gesprekken werden verschillende situaties besproken die signalen kunnen zijn van laaggeletterdheid. Een medewerker van de afdeling Bijstand van de gemeente Bunschoten gaf aan dat hij soms de indruk heeft dat mensen een trajectplan onderteken zonder dat ze weten wat erin staat en wat de consequenties zijn. Een directeur van een basisschool vertelde dat ze ouders heeft die niet reageren op nieuwsbrieven of uitnodigingen. Ook viel haar op dat een rapport vaak per kerende post weer wordt ingeleverd. De huisartsen gaven aan dat ze herkennen dat mensen vaak langskomen voor een afspraak of advies. Ook merken ze dat medicijnen niet correct worden ingenomen; drie maal daags is een lastig begrip. Uit deze voorbeelden blijkt dat iemand die laaggeletterd is op verschillende terreinen kan vastlopen.

Het DigiTaalhuis Bunschoten kan laaggeletterden verder helpen. Zo is er elke maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur een spreekuur in de Bibliotheek aan de Blokkenmakerssteeg 7. Taalconsulent Gerie Vos helpt bezoekers bij de keuze voor een goed (digi)taaltraject. Daarnaast biedt het DigiTaalhuis nog andere mogelijkheden voor laaggeletterde inwoners van Bunschoten.

Vragen over wat het DigiTaalhuis Bunschoten voor jou kan doen? Neem dan contact op met de Taalconsulent Gerie Vos taalhuisbunschoten@bibliotheekeemland.nl of bel 06 13 40 82 09.

Voor de andere DigiTaalhuizen in de regio Eemland kan contact opgenomen worden met Sita Goedendorp, specialist Laaggeletterdheid bij de Bibliotheek Eemland. s.goedendorp@bibliotheekeemland.nl