Reactie van Kunstuitleen Amersfoort

Gepubliceerd op: 13 november 2019 12:35

De afgelopen jaren heeft de Bibliotheek Eemland geprobeerd om een succes te maken van de Kunstuitleen Amersfoort. Begin dit jaar werd bekendgemaakt dat, door gebrek aan publieke belangstelling, de Kunstuitleen Amersfoort haar deuren eind december 2019 helaas moet sluiten. De kunstwerken in bruikleen zijn teruggegaan naar de kunstenaars. De afgelopen maanden hebben we regelmatig contact gehad met de gemeente Amersfoort en is in goed overleg besloten dat de overige werken, die in bezit zijn van de Bibliotheek Eemland, worden verkocht.

Hierbij hebben we wel nagedacht over het informeren van de kunstenaars, ook op verzoek van de gemeente Amersfoort, maar wij zagen de nodige praktische problemen bij de uitvoering. Achteraf een verkeerde inschatting en een begrijpelijk onaangenaam gevoel bij de kunstenaars. Het is jammer dat wij niet rechtstreeks zijn benaderd voor een reactie. Dit had de onvrede niet weg kunnen nemen, maar dan was onze kant van de zaak wel bekend geweest.

Ik kan mij voorstellen dat er nog vragen zijn, stel die gerust via ons e-mailadres.

Erno de Groot
Bibliotheek Eemland