Verhuizing Baarn

Gepubliceerd op: 2 november 2020 17:43

Gaat de Bibliotheek nu verhuizen naar het Arcadeplan op de Brink, de Speeldoos aan de Rembrandlaan of blijven jullie aan de Hoofdstraat zitten? Zijn er naast de Speeldoos ook andere instellingen waar jullie mee praten over gezamenlijke huisvesting? Wanneer gaat dit allemaal spelen? Dit zijn een paar vragen die we geregeld aan de balie in de bibliotheek van onze klanten krijgen.

Waar verhuist de Bibliotheek Baarn naartoe?

Om deze eerste vraag meteen maar te beantwoorden: wij weten zelf ook nog niet op welke locatie we straks gehuisvest worden. Daarvoor zijn we afhankelijk van de gemeenteraad. Zij hebben aan het college gevraagd om drie plannen verder uit te werken, zodat ze goed vergelijkbaar zijn. Deze drie scenario's zijn: 

  1. Een grondige verbouwing en vernieuwing van het huidige Speeldoos-gebouw aan de Rembrandtlaan.
  2. Nieuwbouw op het Arcadeterrein aan de Brink.
  3. Nieuwbouw op het terrein van de Hoofdstraat incl. het Nutsgebouw aan de Penstraat.

We weten nog niet voor welke optie gekozen gaat worden en hebben dit niet in de hand. Alle drie de scenario's hebben voor- en nadelen, maar voor alle scenario's geldt dat we er een mooie eigentijdse Bibliotheek gaan bouwen. Inspirerend, laagdrempelig en eigentijds: dat zijn de steekwoorden voor de nieuw te bouwen Bibliotheek. Een plek voor collectie en activiteiten op het gebied van leren, ontmoeten en ontdekken.

Zijn er naast de Speeldoos ook andere instellingen waar jullie mee praten over gezamenlijke huisvesting?

Wij zijn al lange tijd bezig met plannen voor een gezamenlijke huisvesting met Theater de Speeldoos. We hebben in het begin van het traject ook met de Volksuniversiteit gesproken en hun wensen zijn ook meegenomen in de verdere planvorming. Wij zien veel mogelijkheden voor samenwerking. Momenteel werken we met de Speeldoos (en de Gemeente) de plannen verder uit. Er zitten verder geen partijen in onze werkgroep.

Wanneer gaat dit allemaal spelen?

Dat is afhankelijk van de keuze die door de gemeenteraad wordt gemaakt. Bij alle drie de scenario's horen verschillende planningen. Aangezien het om voornamelijk nieuwbouwprojecten gaat zullen we waarschijnlijk de komende twee jaren sowieso nog niet verhuisd zijn. Mocht de keuze voor nieuwbouw op de Hoofdstraat vallen dan zal de Bibliotheek tussentijds nog een tijdelijk ander onderkomen moeten vinden. Dan zullen we al wel eerder de hoofdstraat verlaten.

Kortom: er moet door de gemeenteraad eerst een keuze gemaakt worden voor welk scenario zij kiezen. Dan pas kunnen wij verder gaan en de plannen verder uitwerken. Het kan ons niet snel genoeg gaan, want wij hebben zin om samen met de medewerkers van de Speeldoos verder te gaan met de plannen voor een nieuwe culturele plek, waar de inwoners van Baarn kunnen leren, ontmoeten, ontdekken en uitgaan. 

De gemeenteraad neemt in december een besluit over de scenario’s. De vergaderingen zijn gepland op 2, 9 en 16 december en zijn live te volgen via internet. De link is op de dag van de vergadering te vinden op www.baarn.nl/nieuws.