Verkiezingsdebat 'De strijd om de ruimte' terugkijken

Gepubliceerd op: 25 februari 2022 09:52

Wat voor stad moet Amersfoort zijn en worden? Welke identiteit streven we na? Amersfoort staat voor grote opgaven, die een belangrijke ruimtelijke impact hebben op de stad. Hoe blijft de woningmarkt toegankelijk en divers? Op welke manier houden we de stad toegankelijk voor iedereen? Weerspiegelt het nieuwe stadhuis de ambities van het stadsbestuur? Wie voert regie op het ruimtebeslag van de warmtetransitie? Kijk nu het verkiezingsdebat 'De strijd om de ruimte' terug.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan gemeenteraadsleden in debat over belangrijke onderwerpen op het vlak van Ruimtelijke Ordening. Journalist Kees Hoogendijk van RTV Utrecht leidt het gesprek met raadsleden van de grote Amersfoortse politieke partijen. Na iedere ronde maakt hij met Emma Heinhuis de balans op. Vanwege de onzekerheid rond de Corona-maatregelen zijn de debatrondes opgenomen, helaas niet met publiek. 

Terugkijken