In de oorlog

In de oorlog de Bibliotheek Eemland

Hoe was het om een onderduiker te zijn in de Tweede Wereldoorlog? Hoe voelt een Syrisch meisje zich in Nederland nadat ze haar eigen land moest ontvluchten?

Bestellen

Groep

Primair onderwijs, groep 7, 8

Leerdoelen

  • Leesbevordering
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld
  • Kerndoelen: 7, 9, 12, 52, 53
  • Taaldomein: Lezen (begrijpend lezen, leesmotivatie, informatieverwerving)

Thema’s

  • Oorlogen
  • Vluchtelingen
  • De Tweede Wereldoorlog

Type product

  • Leskist

Prijs

  • €40,-

Deze kist bevat veel boeken over de Tweede Wereldoorlog, maar ook over andere oorlogen en over kinderen die met hun familie zijn gevlucht uit landen waar het nu nog oorlog is.

Naast verhalende boeken bevat de kist ook informatieve boeken.

Door het lezen over oorlogen en vluchtelingen vergroten kinderen hun inlevingsvermogen.
Het levensverhaal van één kind dat moest onderduiken of naar een concentratiekamp werd afgevoerd, maakt veel meer indruk dan het opsommen van aantallen slachtoffers.

En natuurlijk is het ook niet alleen maar kommer en kwel, dat bewijst het boek De oorlog die mijn leven redde.

Bestellen