Vette versjes

Vette versjes de Bibliotheek Eemland

Alle kinderen genieten van prachtige en vaak geestige gedichten. Laat ze zich verwonderen over de rijkdom van onze taal.

Bestellen

Groep

  • Primair onderwijs: groep 3, 4

Leerdoelen

  • Leesbevordering
  • Kerndoelen: 9, 12, 54
  • Leerlijnen taal: Mondelinge taalvaardigheid (woordenschat, begrijpend luisteren)
    Lezen (taalbewustzijn) 

Thema

  • Poëzie

Type product

  • Leskist

Prijs

  • €30,-

De Nederlandse kinderpoëzie is van hoog niveau! Topauteurs als Hans & Monique Hagen, Erik van Os, Bette Westera en Koos Meinderts schrijven poëzie, ook voor de onderbouw. Lief, geestig, grappig en vol taalplezier. Alle kinderen vinden het leuk om deze gedichten te horen en te spelen met taal. Zo wordt hun gevoel voor taal en ritme aangewakkerd. Bij de kist is ook een lesbrief inbegrepen.Je kunt er ook voor kiezen een keer een dichter op school uit te nodigen. De Bibliotheek regelt dit graag voor je!

Bestellen