Het grote ZOEKbezoek aan de Bibliotheek

Het grote ZOEKbezoek

Het grote ZOEKbezoek aan de Bibliotheek. Al doende leer je beter zoeken naar precies de juiste informatie: in de bieb, in boeken, in databanken en op internet.

Ja, ik wil dit product bestellen

Groep
– Primair onderwijs, groep 6
– Primair onderwijs, groep 7

Leerdoelen
– Informatievaardigheden
– Kerndoelen: 4,6,7
– Taaldomein: Lezen
* informatieverwerking
* begrijpend lezen
* reflectie op geschreven taal

Type product
– Groepsbezoek

Tijdsduur
– 1 uur

Prijs
– gratis!

Dit groepsbezoek heeft de vorm van een Quiz waarbij de leerlingen op zoek gaan naar de goede antwoorden: op zoek in de bibliotheek, in boeken, in databanken, op internet… Maar is de gevonden informatie ook betrouwbaar? Welk team wint de grote ZOEKwedstrijd in de bibliotheek?

Uit onderzoek blijkt dat kinderen heel handig zijn met alle moderne apparatuur en nieuwe media, maar helemaal niet goed zijn in het vinden van precies de juiste (en betrouwbare) informatie.

De Bibliotheek Eemland heeft besloten om dit groepsbezoek gratis aan te bieden aan alle groepen 6/7 in Eemland, omdat ze vindt dat informatievaardigheid van wezenlijk belang is om volwaardig  mee te kunnen doen in de maatschappij.

Behalve leuk en leerzaam is dit groepsbezoek ook een ideale voorbereiding op het maken van een werkstuk of het houden van een spreekbeurt! Je kunt zelf aangeven in welke periode dit bezoek het beste uitkomt.

Ja, ik wil dit product bestellen