Fototentoonstelling Hart voor mijn buurt

13 september 2018 t/m 9 oktober 2018 | Het Eemhuis, etalage (naast de ingang)

Kosten: Gratis

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

In ‘Hart voor mijn Buurt’ onderzoekt en ontmoet een grote groep mbo-jongeren betrokken buurtbewoners die zich inzetten voor verbindingen in de wijk. Samen geven zij in deze hartverwarmende fototentoonstelling een gezicht aan een socialere samenleving.

Over 'Hart voor mijn buurt':
Door de groeiende tweedeling in onze samenleving leven mensen steeds meer in hun eigen hokje. In de volkswijken in grote steden leven jongeren en andere buurtbewoners langs elkaar. Door problemen als onveiligheid, discriminatie en de focus op verschillen, neemt de angst voor elkaar toe. Mensen voelen zich buitengesloten en eenzaam. Onze participatiesamenleving vraagt om een actieve bijdrage van burgers. 'Hart voor mijn Buurt' laat zien dat dit mogelijk is.