Joke Hermsen over 'het tij keren'

15 april 2019, 20:00 | de Bibliotheek Baarn

Kosten: Leden € 10,- | Niet-leden € 12,50

Tijdens de Maand van de Filosofie komt schrijfster en filosofe Joke Hermsen naar de Bibliotheek Baarn. Ze heeft het over haar boek 'Het tij keren'. Dit boek gaat over Rosa Luxemburg (1871-1919) en Hannah Arendt (1906-1975). Zij waren beiden politieke denkers die vanuit hun kritische reflectie op het kapitalisme en de moderne consumptiemaatschappij voor meer politieke participatie van de bevolking pleitten.

Denken begint met twijfelen en ‘nee’ durven zeggen. Denken is behalve kritische vragen stellen ook de draad spannen tussen verleden en toekomst, teneinde beter voorbereid te zijn op de mogelijkheden die in het heden verscholen liggen. 

"Politieke kwesties zijn te serieus om alleen aan politici te worden overgelaten," meende Hannah Arendt. Op 15 januari 2019 was het precies honderd jaar geleden dat Rosa Luxemburg werd vermoord. "Je zou willen geloven dat er nog hoop is voor een verlate erkenning van wie Rosa Luxemburg was," schreef Hannah Arendt in 1966. 

In 'Het tijk keren' onderneemt Joke J. Hermsen een poging hiertoe. Ze vraagt zich ook af in hoeverre de inzichten van Luxemburg en Arendt ons behulpzaam kunnen zijn bij de transitie naar een meer duurzame, menselijke en solidaire samenleving.

Over Joke J. Hermsen

Joke J. Hermsen (1961) is schrijver en filosoof. Tot haar essayistische werk behoort onder meer Stil de tijd (Jan Hanlo Essayprijs 2011), Kairos. Een nieuwe bevlogenheid (shortlist beste filosofieboek van 2014) en Melancholie van de onrust (essay van de Maand van de Filosofie 2017).

Kaartverkoop