KBS Kameleon opent 20ste Bibliotheek op school

Gepubliceerd op: 20 november 2018 13:50

15 november opende KBS Kameleon de deuren van de 20ste Bibliotheek op school in Amersfoort. De Bibliotheek Eemland is hier trots op. Dankzij de samenwerking met alle 20 scholen kunnen veel kinderen met plezier lezen, zijn er prachtige boeken beschikbaar en worden leraren en leerlingen gestimuleerd om meer te lezen.

Cécile van de Riet, directeur van KBS Kameleon, legt graag uit waarom de school zo blij is met de nieuwe Bibliotheek op school: “In deze tijd heeft lezen zoveel concurrentie van andere media: televisie, YouTube, Netflix, telefoons, tablets, spelcomputers etc.. Als leerkracht of bibliotheekmedewerker moet je dus alles uit de kast halen om kinderen aan het lezen te krijgen.

Met de Bibliotheek op school heeft KBS Kameleon een collectie mooie nieuwe, kleurrijke, aantrekkelijke, gevarieerde boeken op school. Populaire boeken (zoals De waanzinnige boomhut en Het leven van een loser), maar ook informatieve boeken over onderwerpen die de kinderen interesseren. En er zijn ook AVI-boekjes met stripjes en mopjes (heel goed voor begrijpend lezen!).

In de klas wordt er niet alleen gelezen, maar er wordt ook over de boeken gepraat: wat heb je gelezen, waar gaat het over, hoe vond je het boek, etc. Als een kind enthousiast is over een bepaald boek, dan willen anderen het ook graag lezen.

Het gaat natuurlijk in eerste instantie om het maken van zoveel mogelijk “leeskilometers” met populaire boeken. Maar we willen de leerlingen ook graag verhalen meegeven die waardevol zijn voor hun algemene ontwikkeling. Voorlezen in de klas is daarvoor natuurlijk het middel bij uitstek!”

Het belang van lezen
Lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Het is daarom van belang om kinderen van jongs af aan het plezier in lezen bij te brengen. Want wie plezier heeft in lezen zal ook vaker een boek pakken. Plezier in lezen begint met het voorlezen aan baby’s en peuters. Kinderen gaan boekjes associëren met iets fijns, aandacht en quality-time en dat maakt dat zij zin hebben om ook zelf te leren lezen. Als kinderen eenmaal zelf gaan lezen, dan gaan zij met sprongen vooruit in hun woordenschat: wie een kwartiertje per dag leest, leert in een jaar wel 1000 nieuwe woorden! Daarmee zal een kind al snel ook moeilijkere boeken kunnen begrijpen. En hoe makkelijker het lezen gaat, hoe leuker het wordt.

De Bibliotheek op school
Daarom spanden KBS Kameleon en de Bibliotheek Eemland zich samen in om de 20ste Bibliotheek op school te realiseren. Dit project werkt aan de leesbevordering en vergroot de taalontwikkeling en mediawijsheid van de kinderen. Met als effect een aantoonbare kwaliteitsverbetering voor de individuele leerling en het stimuleren van meer lezen, op school en thuis.

Inmiddels is dBos op de scholen waar het draait niet meer weg te denken. De leesconsulent wordt gezien als een collega en zijn/haar inzet biedt meerwaarde voor de school. De leesmotivatie gaat omhoog, de schoolbibliotheek ziet er goed uit met boeken die aantrekkelijk gepresenteerd worden en voortdurend worden nieuwe titels toegevoegd. Ouders zijn actief bij het uitlenen van boeken en ondersteunen zo de bibliotheek.

De Bibliotheek Eemland is trots dat er al met 20 scholen in amersfoort wordt samengewerkt. Hierdoor kunnen veel kinderen met plezier lezen.