Bibliotheek op school nummer 25

Gepubliceerd op: 23 november 2018 14:36

25 scholen werken nu samen met de Bibliotheek om de Bibliotheek op school te realiseren. De Bibliotheek Eemland is hier trots op. Dankzij de samenwerking met alle 25 scholen kunnen veel kinderen met plezier lezen, zijn er prachtige boeken beschikbaar en worden leraren en leerlingen gestimuleerd om meer te lezen.

Het belang van lezen
Lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Het is daarom van belang om kinderen van jongs af aan het plezier in lezen bij te brengen. Want wie plezier heeft in lezen zal ook vaker een boek pakken. Plezier in lezen begint met het voorlezen aan baby’s en peuters. Kinderen gaan boekjes associëren met iets fijns, aandacht en quality-time en dat maakt dat zij zin hebben om ook zelf te leren lezen. Als kinderen eenmaal zelf gaan lezen, dan gaan zij met sprongen vooruit in hun woordenschat: wie een kwartiertje per dag leest, leert in een jaar wel 1000 nieuwe woorden! Daarmee zal een kind al snel ook moeilijkere boeken kunnen begrijpen. En hoe makkelijker het lezen gaat, hoe leuker het wordt.

De Bibliotheek op school
Daarom spannen al 25 scholen en de Bibliotheek Eemland zich samen in om de Bibliotheek op school te realiseren. Dit project werkt aan de leesbevordering en vergroot de taalontwikkeling en mediawijsheid van de kinderen. Met als effect een aantoonbare kwaliteitsverbetering voor de individuele leerling en het stimuleren van meer lezen, op school en thuis.

Inmiddels is de Bibliotheek op school waar het draait niet meer weg te denken. De leesconsulent wordt gezien als een collega en zijn/haar inzet biedt meerwaarde voor de school. De leesmotivatie gaat omhoog, de schoolbibliotheek ziet er goed uit met boeken die aantrekkelijk gepresenteerd worden en voortdurend worden nieuwe titels toegevoegd. Ouders zijn actief bij het uitlenen van boeken en ondersteunen zo de bibliotheek.

De Bibliotheek Eemland is trots dat er al met 25 scholen in Eemland wordt samengewerkt. Hierdoor kunnen veel kinderen met plezier lezen.

Kijk voor meer informatie over de Bibliotheek op school op www.bibliotheekeemland.nl/de-bibliotheek-op-school