Blog: De Culinaire Collectie van de Bibliotheek Eemland

Gepubliceerd op: 27 december 2018 11:23

De Bibliotheek Eemland kijkt terug op een mooie novembermaand. Tijdens Nederland Leest, die dit jaar het thema ‘Voeding’ had, kon de Bibliotheek de aandacht vestigen op een wel erg mooie collectie: de Culinaire Collectie.

Die mooie collectie hebben we te danken aan restauranteigenaar Willem Te Meij. Hij verzamelde kookboeken en uiteindelijk schonk hij de collectie aan het Culinair Museum dat in 1994 zijn deuren opende in Amersfoort. Toen dat sloot kwam de collectie naar de Bibliotheek en is deze langzaamaan uitgegroeid tot De Culinaire Collectie. Het deel dat vanwege de grote historische waarde niet veilig in de openbare bibliotheek kan worden ondergebracht, is in bruikleen gegeven aan de afdeling bijzondere Collecties van de UvA.

Activiteiten rondom de Culinaire collectie

De boeken uit de collectie van de Bibliotheek het Eemhuis zijn te leen, maar daarnaast bieden we graag een meerwaarde. Met het Corderius College zijn we bijvoorbeeld een mooie samenwerking aangegaan. We hebben voor de school een Culinaire Quiz ontwikkeld om leerlingen spelenderwijs meer over voeding bij te brengen. Met de hulporganisatie Voedselfocus Amersfoort pakken we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door de organisatie informatie te bieden over gezond, goedkoop én lekker eten.

Nederland leest

Tijdens Nederland Leest hebben we het nog groter aangepakt. Met Foodfight hebben we dé Amersfoortse discussieavond over koken, eten en drinken georganiseerd. Vele Amersfoortse organisaties sloten aan om het debat aan te gaan. Het werd een inspirerende avond die smaakt naar meer.
In 2019 hopen we nog meer moois met de Culinaire Collectie te kunnen “brouwen”. Eens kennismaken met de collectie? Of interesse om samen te werken? Neem gerust contact op.


Ditta Doornekamp, Specialist Collecties en Culinaire Collectie