Blog: Samenwerking Taalhuis en Stadsring51

Gepubliceerd op: 6 november 2018 15:58

Uit de financiële problemen komen is niet makkelijk. Als je dan ook nog laaggeletterd bent, lijkt het bijna onmogelijk. Je moet formulieren lezen, rekeningen begrijpen, je administratie bijhouden. Financiële problemen zorgen voor stress en dan is er weinig ruimte om je ook nog bezig te houden met taal. Daarom vraagt hulp aan deze groep laaggeletterden om een aanpak waarbij aandacht is voor de situatie waarin deze mensen zitten. Het Taalhuis van de Bibliotheek Eemland kan hier een rol in vervullen.

Schuldhulpverlening Stadsring51 in Amersfoort stelde in 2017 vast dat vijftien procent van de cliënten moeite heeft met taal. Voor 250 mensen per jaar geldt dat hierdoor de aangeboden schuldhulpverlening niet voldoende is om de financiële problemen op te lossen. Deze groep heeft ook hulp nodig op het gebied van taal en daarom zocht Stadsring51 samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven en Taalhuis Amersfoort van de Bibliotheek Eemland. Met een pilottraject ging de samenwerking van start. Voor Stadsring51 betekende dit dat vastgesteld moest worden welke cliënten moeite hebben met taal. Deze mensen krijgen vervolgens hulp van de vrijwilligers van het Taalhuis. Voor deze vrijwilligers betekent dit dat ze weten wat het betekent voor deze cliënten om in de schuldsanering te zitten.

Om vast te stellen of nieuwe cliënten moeite hebben met taal, zette Stadsring51 de Taalmeter in wanneer het opleidingsniveau lager was dan mbo. De Taalmeter is een online screeningsinstrument dat in korte tijd een indicatie van laaggeletterdheid geeft. Voor sommige mensen is de uitslag een teleurstelling omdat ze naar hun gevoel met nog een probleem opgezadeld worden. Het Taalhuis blijkt een setting waarin deze mensen goed geholpen kunnen worden. De sfeer is ontspannen en de cliënten voelen zich begrepen. Uiteindelijk zijn bijna alle mensen die een indicatie van laaggeletterdheid kregen aan de slag gegaan met een cursus. (lees het volledige artikel van Zorg+Welzijn over de samenwerking)

Het pilottraject laat zien dat het Taalhuis van de Bibliotheek Eemland door samenwerking met andere maatschappelijke organisaties mensen verder kan helpen. 70% van de mensen die starten met een taalcursus verbetert binnen zes maanden hun taalvaardigheid en 50 tot 65% vindt een beter plek in de samenleving. Door laaggeletterden met financiële problemen een kans te geven hun taal- en rekenvaardigheden te verbeteren, worden zij dus niet alleen financieel zelfredzamer, maar helpen we heb ook op andere gebieden verder. (bron https://www.lezenenschrijven.nl/feiten/armoedeschulden/ )

Sita Goedendorp, Specialist Lezen en Geletterdheid en Projectleider Taalhuis bij de Bibliotheek Eemland

Donderdag 8 november vindt de Landelijke dag basisvaardigheden van de Koninklijke Bibliotheek plaats in het Agora Theater te Lelystad. Sita Goedendorp, Specialist Lezen en Geletterdheid en Projectleider Taalhuis bij de Bibliotheek Eemland zal op die dag samen met Joëlle van Kommer (Stadsring51 Schuldhulpverlening) en Mariet Hattink (Stichting Lezen & Schrijven) een deelsessie verzorgen hoe er in Amersfoort wordt samengewerkt om laaggeletterden met schulden te helpen.