Nieuwe stadsdichter gezocht

Gepubliceerd op: 16 oktober 2018 12:15

Amersfoort zoekt voor de periode 2019 - 2021 een nieuwe stadsdichter. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 28 december. Op donderdag 31 januari 2019 - de Nationale Gedichtendag - bepalen jury en publiek tijdens een voordrachtavond in het Eemhuis wie de opvolg(st)er wordt van Eva Vleeskruyer.

Stadsdichter, wat houdt dat in?

De stadsdichter is een ambassadeur van de stad. Hij of zij moet niet alleen een vaardige pen hebben, maar zich ook goed kunnen presenteren. De stadsdichter levert minstens twaalf keer per jaar, gevraagd en ongevraagd, dichterlijk commentaar op de actualiteit, Het ambt van stadsdichter staat open voor iedereen die in Amersfoort woont, jong en oud. Aanstelling is voor een periode van twee jaar.

Wat voor u?

Als u interesse hebt om stadsdichter te worden, vragen we u om vóór 28 december 
via de mail, o.v.v. verkiezing stadsdichter Amersfoort in te sturen
    - Een (actueel) gedicht over Johan van Oldebarnevelt - 2019 is Johan van Oldebarneveltjaar.  
    - Een gedicht naar keuze uit eigen werk
    - Een motivatie te schrijven waarin u o.a. aangeeft hoe u uw functie wilt invullen. 

Jury

De jury selecteert uit alle (wat betreft de gedichten, geanonimiseerde) inzendingen maximaal 5 personen. 
Deze personen gaan op 31 januari met elkaar de strijd aan.
De jury bestaat uit:

  • Wichard Maassen (journalist, schrijver en initiator van de verkiezing)
  • Guido de Wijs (schrijver) 
  • Thjum Arts (cabaretier en docent)
  • Angelique Noortman (gemeenteraadslid CDA belast met oa cultuur)
  • Lies Pannevis (specialist bibliotheek Eemland)

Planning

• sluiting inzendtermijn: 28 december 2018 > insturen via de mail
• 1e week van januari 2019: jury selecteert en stelt shortlist van 5 kandidaten samen.
• vervolg januari: publicatie van de gekozen gedichten en/of voorstellen van de kandidaten via verschillende kanalen.
• donderdag 31 januari 2019: Nationale Gedichtendag; verkiezing Stadsdichter tijdens openbare bijeenkomst in Het Eemhuis.
• februari 2019: op voordracht college B&W benoeming Stadsdichter door Gemeenteraad, tevens ingangsdatum ambtstermijn.

Een volledige overzicht van de spelregels en voorwaarden vindt u hier.