VoorleesExpress nu ook actief in Woudenberg

Gepubliceerd op: 2 juli 2019 13:45

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen en taalspelletjes te doen. Samen met de ouders streven ze ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. Met de steun van de gemeente kan het project nu ook in Woudenberg van start gaan en kunnen kinderen bereikt worden die het risico lopen om taalproblemen te ontwikkelen.

De VoorleesExpress wordt binnen de regio Eemland uitgevoerd door de Bibliotheek Eemland en is in verschillende gemeenten een groot succes. In de gemeente Amersfoort zijn de afgelopen jaren meer dan 300 gezinnen voorgelezen. Uit recent onderzoek, uitgevoerd door de Erasmus Universiteit, blijkt dat de VoorleesExpress werkt. De kinderen gaan vooruit in verhaalbegrip en (her)kennen meer boeken. Daarnaast gaan ouders meer voorlezen.

De VoorleesExpress werkt met vrijwilligers die voorlezen bij de gezinnen thuis of die als coördinator een aantal voorlezers en gezinnen ondersteunen. Jessica Jager is projectleider van de VoorleesExpress en in dienst van de Bibliotheek Eemland. Hulpverlenende organisaties, scholen of mensen die op een andere manier in contact komen met gezinnen met kinderen die risico lopen om taalproblemen te ontwikkelen, kunnen contact opnemen met Jessica Jager voorleesexpress@bibliotheekeemland.nl 06-29603816.

Iedereen die meer wil weten over de VoorleesExpress of vrijwilliger wil worden, wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de informatiebijeenkomst in de Bibliotheek Woudenberg, Dorpsstraat 40, op woensdag 10 juli van 19.30 tot 21.00 uur.