Week van de Alfabetisering

Gepubliceerd op: 2 september 2019 12:07

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak zijn ze ook minder digitaal vaardig. Laaggeletterdheid is groot maatschappelijk probleem, omdat de kloof tussen de mensen die wel en niet mee kunnen komen in de samenleving groeit.

Tijdens de landelijke Week van de Alfabetisering van 9 tot en met 15 september wordt extra aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. Ook de Bibliotheek Eemland organiseert deze week verschillende activiteiten. 

Agenda Week van de Alfabetisering

  • Woensdag 11 september 9.45 uurOpening DigiTaalhuis Baarn door wethouder Theo Stroo en met het persoonlijke verhaal van Taalambassadeur Irma van Leerdam die op later leeftijd leerde lezen en schrijven. Ambassadeur Digitale cursussen en BN'er Marijke Helwegen volgde de computercursus voor beginners en zal over haar ervaringen vertellen. 
  • Woensdag 11 september 13.30 uurInformatiemarkt Soesterkwartierwethouder Cees van Eijk en vertegenwoordigers van verschillende organisaties waaronder DigiTaalhuis Amersfoort, gaan graag in gesprek met bezoekers van de markt over laaggeletterdheid.

Van Taalhuis naar DigiTaalhuis

Met het opzetten van Taalhuizen enkele jaren geleden, wilde de Bibliotheek Eemland zich inzetten voor de inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven of die de Nederlandse taal beter wilden leren spreken. Maar ook andere basisvaardigheden zijn nodig om mee te kunnen komen in de samenleving. Steeds meer zaken moeten online geregeld worden. Met het aanbieden van computercursussen voor volwassenen die weinig tot geen ervaring hebben met de computer, wordt ook in deze behoefte voorzien.

De Taalhuizen bieden meer dan alleen activiteiten rondom taal. Ook andere basisvaardigheden krijgen de aandacht. Daarom wordt de naam vanaf dit seizoen gewijzigd in DigiTaalhuis. Zodat meer mensen de kans krijgen om ook op latere leeftijd beter te leren lezen, schrijven, de Nederlandse taal spreken, rekenen en omgaan met de computer of smartphone. Dat is belangrijk, want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen.