Schrijfkringen

Een schrijfkring bestaat uit mensen die zelf graag schrijven.

De leden van een schrijfkring komen regelmatig bijeen om elkaars teksten te lezen en te bespreken. Het schrijven gebeurt naar aanleiding van vooraf bepaalde schrijfopdrachten.

Onderling wordt afgesproken hoe vaak de schrijfkring bij elkaar komt en wat het doel is van de schrijfkring. Ook worden er afspraken gemaakt over het al dan niet publiceren van de teksten op een website.

Ideeën voor schrijfopdrachten

 • kijk bij wedstrijden
 • een afbeelding (laat iemand iets uitkiezen), schilderij, foto etc
 • een object (kamerscherm, beeld)
 • een stad/wijk/straat
 • naar aanleiding van een laatste zin van een boek (random gekozen)
 • een gedicht/lied/kinderverhaal als uitgangspunt of inspiratie
 • een woord
 • een (historisch) persoon
 • een emotie (twijfel, angst, woede etc)
 • genre: bv griezelverhaal/spannendverhaal/
 • kijk eens op www.schrijvenonline.org opdrachten / oefeningen

Leren van elkaar!

De leden van een schrijfkring kunnen van elkaar leren door feedback te geven op de gelezen teksten. Daarnaast kunnen leden tips uit tijdschriften, boeken of websites aan elkaar doorgeven. Ook zou er eens een deskundige uitgenodigd kunnen worden.

Hoe starten?

Wilt u meedoen aan - of starten met - een schrijfkring?
Doe een oproep onder kennissen en bekenden, in de krant of op sociale media.