Aanvragen leeskringkoffer

dd-mm-jjjj

Voor welke perioden wilt u een Leeskringkoffer aanvragen?

Periode A
Periode B
Periode C
Periode D
Periode E
Periode F
Periode G

Onze gekozen titels zijn (maximaal 5 nieuwe titels):

Auteur en Titel

Auteur en Titel

Auteur en Titel

Auteur en Titel

Auteur en Titel

Auteur en Titel

Auteur en Titel

Reservetitels (minimaal 3 titels opgeven):

Auteur en Titel

Auteur en Titel

Auteur en Titel