Landen: Wat zie je op deze foto?

Schrijf je antwoord op je blad

Kijk nu wat het goede antwoord is