Muziek: Welk muziekinstrument zie je hier?

Schrijf je antwoord op je blad

Kijk nu wat het goede antwoord is