Leen een leeskringkoffer

Terug naar Leeskringen

In een leeskringkoffer zitten acht exemplaren van hetzelfde boek en achtergrondinformatie die je als leeskring kunt gebruiken.

Aanmelden leeskringenservice

Meld u als leesgroep eenmalig aan voor de leeskringenservice.

Meld je aan voor de leeskringenservice

Gewenste titels leeskringenservice opgeven

Laat ons uw gewenste titels weten.

Geef je gewenste titels op

Titels opgeven

Ruim voor het begin van het seizoen, in april/mei, kunt u de titels doorgeven van boeken die u zou willen lezen met uw leeskring. U kunt hiervoor gebruik maken van een lijst met suggesties voor te lezen titels 2022-2023 van Bibliotheek Eemland (zie bijlage titellijst).

Wij vragen u het opgaveformulier met de gewenste titels z.s.m. te retourneren. U kunt voor elke periode een titel opgeven en een aantal reserve titels. Al naar gelang de beschikbaarheid, delen wij de titels en de perioden in.

Later aanmelden?

Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om op een later moment in te stappen in de leeskringen-service. Wij behandelen echter de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Dus hoe eerder uw aanmelding bij ons binnen is, des te groter de kans dat uw wensen gehonoreerd kunnen worden.

Leeskringenservice in combinatie met Senia

Maakt u gebruik van de Senia-leeswijzers en wilt u gebruik maken van de leeskoffers, dan moet u zowel bij Senia als bij de bibliotheek uw titellijst opgeven. We werken veel met Senia samen, maar er is geen automatische koppeling tussen de beide administraties. Wel is het handig om te wachten met een bestelling bij Senia tot u de bevestiging van Bibliotheek Eemland heeft ontvangen betreffende de door u gevraagde titels.

De titels van de Senia-lijsten Geschiedenis, Filosofie etc. staan niet op de titellijst. Beschikbaarheid is in onderling overleg. Dit in verband met beperkte vraag, welke aanschaf niet altijd rechtvaardigt. Soms is een titel wel beschikbaar, maar in een kleinere oplage van 4 titels. Titels van de Senia-lijsten Filosofie en Geschiedenis, die wel op de lijst staan, zijn normaal als koffer leverbaar.

Tarieven en betalen

De kosten van deze dienstverlening bedragen, afhankelijk van de titel (zie lijst), € 16,00, € 20,00 of € 24,00 per leeskoffer. U bepaalt zelf hoeveel koffers u in een leeskringseizoen wilt lenen. Betaling geschiedt eenmalig per seizoen in de maand mei. U ontvangt hiervoor een nota, deze kunt u via de bank betalen. Betalen per keer is helaas niet meer mogelijk.

Tarief Koffer € 16,00/€ 20,00/€ 24,00 (afhankelijk van aanschafjaar)
Leentermijn 6 weken
Ontbreken map met extra informatie: € 10,00
Beschadiging koffer: € 20,00
Ontbreken /vermissing boek(en): boekhandelprijs per boek

Leenperioden en koffers ophalen

De bibliotheek verdeelt de totale periode van het leesseizoen in perioden van 6 weken. Er kan niet van deze perioden worden afgeweken. Zoals aangegeven bepaalt u zelf hoeveel en welke perioden u een leeskoffer wilt lenen.

Eind mei ontvangt de contactpersoon van uw leeskring een bevestiging van de uiteindelijke indeling en daarin wordt aangegeven wanneer u de gevraagde titels voor uw leeskring kunt ophalen.

U kunt de leeskoffer vanaf de woensdag in het overzicht ophalen in de door u aangegeven vestiging. De koffer moet uiterlijk op woensdag, 6 weken later, worden ingeleverd.

Helaas kunnen wij er niet altijd voor zorgen dat een koffer al beschikbaar is op het moment dat u een vorige koffer komt inleveren. We proberen zoveel mogelijk koffers zo snel mogelijk naar de vestigingen te sturen. Maar daarbij zijn wij ook afhankelijk van het tijdstip waarop een vorige gebruiker de voor u bestemde leeskoffer inlevert. Uitgangspunt blijft echter de datum die in de bevestigingsbrief vermeld staat.

Voor een goed verloop van de planning is het belangrijk dat u de koffer op tijd én compleet weer inlevert bij de bibliotheek. We accepteren alleen koffers die compleet zijn. Incomplete koffers kunnen wij niet innemen. Een incomplete koffer kost per boek de boekhandelprijs.

Wilt u voor mutaties gebruik maken van het emailadres: leeskringenservice@bibliotheekeemland.nl

Soms lukt het niet om achtergrondinformatie over het boek te vinden. Dit zullen wij dan vermelden bij de leeskoffer. Dit is met name het geval bij nieuwe titels en titels van de leeslijsten Geschiedenis en Filosofie van Senia. Voor discussievragen verwijzen wij u graag naar Senia, Boekentaal Mondiaal en Hebban.

In principe kunnen wij uw leeskring alleen voorzien van de titels die op de titellijst van dit seizoen van Bibliotheek Eemland staan.