Samenwerkingsovereenkomst met Taalcentrum Het Element

Gepubliceerd op: 30 november 2017 09:58

Woensdag 29 november is de samenwerkingsovereenkomst tussen Taalcentrum Het Element en de Bibliotheek Eemland getekend. De samenwerking met de Bibliotheek Eemland heeft als doel om een extra stimulans te geven aan de Nederlandse les.

Op het Taalcentrum zitten niet Nederlands sprekende jongeren van 12 t/m 18 jaar die kort in Nederland zijn. Zij leren zo snel mogelijk Nederlands om door te kunnen stromen naar het reguliere onderwijs.

Door de samenwerking krijgen de leerlingen een rondleiding in de Bibliotheek en een gratis lidmaatschap. Hiermee hoopt de Bibliotheek Eemland de leerlingen te helpen om zelfstandig hun weg te vinden. Daarnaast zijn dankzij een kleine startsubsidie van Kunst van Lezen de eerste stappen gezet om een Bibliotheek op school in het Taalcentrum op te zetten met boeken die aansluiten bij het taal- en belevingsniveau van de jongeren. De directeur, Koen Janssen, heeft toegezegd in 2018 geld te reserveren voor de collectie en de inrichting.