Vloerconstructie ICOON is veilig voor huidig gebruik

Gepubliceerd op: 6 november 2017 15:53

Afgelopen woensdag 1 november is op verzoek van het Ministerie een risicoanalyse uitgevoerd naar de vloerconstructie van het bibliotheekgedeelte in het ICOON. Hieruit is gebleken dat de vloerconstructie op dit moment niet te zwaar wordt belast. Er zijn geen tekenen in de constructie zichtbaar (zoals scheurvorming of doorzakking), waaruit blijkt dat er van te zware belasting sprake is. De vloerconstructie is dus voor het huidige gebruik gewoon (zoals verwacht) veilig.

De risicoanalyse bestaat enerzijds uit een eerste schouw in de Bibliotheek om te kijken hoe de constructie er nu bij staat (dit gedeelte is nu voltooid), om vervolgens de risicoanalyse af te maken met nadere onderzoeken. Het afronden van het stappenplan houdt nader onderzoek in waar mogelijk uit voort kan komen dat op termijn aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het vaststellen van eisen aan het gebruik of aanpassingen aan de constructie. Dit om te voldoen aan normen die door het Ministerie nu worden gesteld.

Deze analyse wordt uitgevoerd, omdat de vloerconstructie in de Bibliotheek Vathorst een soortgelijke constructie is van de eerder ingestorte parkeergarage in Eindhoven. 

Het afronden van het stappenplan houdt nader onderzoek in waar mogelijk uit voort kan komen dat op termijn aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het vaststellen van eisen aan het gebruik of aanpassingen aan de constructie. Dit om te voldoen aan normen die door het Ministerie nu worden gesteld.