Onderzoek 2016/2 Collectie en Informatiefunctie

Met dit onderzoek geven we een actueel inzicht in de omvang en actualiteit van de collectie; de voorkeuren met betrekking tot de collectie, het reserveren van materialen en de informatiefunctie van de bibliotheek. Het onderzoek werd gehouden van 7 juni t/m 29 juni 2016.

Collectie

Panelleden van de Bibliotheek Eemland hechten vooral belang aan informatieve boeken, spannende boeken en literaire romans. Een vijfde vindt het aanbod informatieve boeken te beperkt. De leden zijn redelijk tevreden over de actualiteit van de collectie. Bijna de helft geeft de voorkeur aan een smal aanbod met veel actuele titels. Daar staat een groep van vier op de tien panelleden tegenover die een breed aanbod met ook oudere titels juist belangrijker vinden. Van een doorslaggevende voorkeur voor een breed of een smal aanbod kan dan ook niet gesproken worden.

Reserveren

De meeste panelleden reserveren wel eens titels; in Eemland vaker dan in het totale Panel. Ze zijn hier erg tevreden over. Een ruime meerderheid van twee derde is bereid twee weken of meer te wachten. Een aanzienlijke groep (de helft) vindt dat de bibliotheek bij het online reserveren vanuit de catalogus niet duidelijk aangeeft hoe lang het ongeveer gaat duren.

 

Informatiefunctie

Er bestaat veel behoefte aan toegang tot informatie via de bibliotheek, met name bij middelbaar en hoger opgeleiden. Lager opgeleiden in Eemland zijn vooral geïnteresseerd in literatuur, kunst & cultuur, vakantie & reizen en geschiedenis. Het zoeken van informatie doen panelleden het liefste via de informatieve boeken en tijdschriften, door vragen te stellen aan medewerkers en via digitale databanken in de bibliotheek.

Aandachtspunten:

  • De bibliotheek Eemland blijft, naast actuele titels, aandacht houden voor toegang tot oudere titels en klassiekers (evt door reservering);
  • Reserveringen binnen eigen bibliotheek: aanbeveling om dit gratis te houden en inschatting leveringstermijn reservering te geven;
  • Promoot digitale informatiebronnen ook bij jongere gebruikers, met name consumentenbond en kranten;
  • Voor oudere panelleden in het totale BiebPanel zijn de medewerkers en de laagdrempeligheid een belangrijke meerwaarde van de bibliotheek; voor jongeren de betrouwbaarheid en het kunnen nalezen in boekvorm;
  • Een op de vijf leden (waaronder vooral jongere leden) geeft aan dat het feit dat informatie in de bibliotheek betrouwbaar is, belangrijk is.