Onderzoek 2017/1: 1e flitspeiling over Belastingaangifte in de Bibliotheek

Wij danken de 489 panelleden hartelijk voor hun bijdrage aan de flitspeiling over belastingspreekuren in de Bibliotheek. Landelijk waren er 18.855 panelleden die aan deze flitspeiling (korte enquête over een actueel onderwerp) hebben meegewerkt.

In 2016 sloot de Koninklijke Bibliotheek een convenant met de Belastingdienst; de Openbare Bibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst gaan samenwerken om mensen te helpen in hun contact met de e-overheid. Ten tijde van deze flitspeiling (maart 2017) boden veel bibliotheken dienstverlening aan op het gebied van belastingaangifte. Het aanbod verschilt per bibliotheek en varieert van het aanbieden van computers om de belastingaangifte in de bibliotheek in te vullen tot het doorverwijzen naar professionals bij moeite met het invullen van de belastingaangifte.

Kennis aanbod belastingspreekuren

4% van het Eemlandse BiebPanel denkt dat ze bij de bibliotheek terecht kunnen voor hulp bij de belastingaangifte.

Passendheid bij de Bibliotheek

43% van de Eemlandse Panelleden (landelijk 53%) vindt hulp bij belastingaangifte passen bij de dienstverlening van de Bibliotheek. In de open vraag zien we een aantal keer terugkomen dat Panelleden hulp bij belastingaangifte door de bibliotheek wat ver vinden gaan, maar dat ze het geven van informatie hierover wel passend vinden. Wel hebben ouderen en lageropgeleiden meer behoefte aan hulp.

Ook hulp bij andere overheidszaken past volgens onze panelleden (29%) bij de Bibliotheek, maar wel minder dan hulp bij belastingaangifte (landelijk 38%). Als gevraagd wordt bij welke andere gemeente- of overheidszaken de bibliotheek hulp kan bieden, dan gaat dit vooral om ondersteuning bij het invullen van verschillende formulieren zoals het aanvragen van subsidies, toeslagen, uitkeringen en dergelijke.

Gebruik belastingspreekuren

75% van de Eemlandse Biebpanelleden zou een buurman of buurvrouw die moeite heeft om de belastingaangifte in te vullen, wijzen op de de Bibliotheek. Onder de panelleden is de interesse om zelf gebruik te maken van de belastingspreekuren minder hoog: ongeveer 87% heeft geen interesse, 5% overweegt er wel gebruik van te maken en 8% weet het nog niet.

Bekendheid campagne

Hoe zichtbaar is de campagne ter ondersteuning van de dienstverlening op het gebied de e-overheid geweest? Circa 6% heeft één van de getoonde posters of vergelijkbare posters gezien in de Bibliotheek. Frequente bezoekers geven vaker aan iets gezien te hebben dan minder frequente bezoekers. In de open vraag aan het einde van de vragenlijst zien we naar voren komen dat panelleden die de bibliotheek in de afgelopen weken niet hebben bezocht daarom de posters niet hebben kunnen zien. Ook geven enkele panelleden aan dat ze met een gericht doel naar de bibliotheek komen en daarom geen oog hebben voor dergelijke uitingen.

In Eemland worden mogelijk vanaf 2018 spreekuren in de bibliotheekvestigingen gehouden. Nu zijn er pc’s beschikbaar die geschikt zijn om veilig zelfstandig aangifte te doen. Wel verwijzen wij naar verschillende andere maatschappelijke organisatie’s die hulp bij de belastingaangifte bieden.