Vacature: Lid Raad van Toezicht Juridisch profiel

Per 1 september 2020 is er, wegens het aflopen van de statutaire zittingstermijn van één van de leden, een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht voor de Bibliotheek Eemland.

De Bibliotheek Eemland is een cultureel maatschappelijke instelling met 55.000 ingeschreven leden. Toonaangevend op het gebied van digi(taal)ontwikkeling en het stimuleren van lezen in het onderwijs. De vestigingen van de bibliotheek zijn uitgegroeid tot aantrekkelijke en inspirerende plekken waar wordt gewerkt, gestudeerd en mensen elkaar ontmoeten bij een scala van activiteiten. Voor de nabije toekomst hebben wij de ambitie om de bibliotheek door te laten groeien als betekenisvolle plek voor iedereen, om kennis te verwerven en ervaringen op te doen.

De Raad van Toezicht is daarin een belangrijk orgaan dat naast een aantal formele taken ook de strategische lijnen van de bibliotheek mee helpt vormgeven. De toekomstgerichtheid en innovatie in bedrijfsvoering is een uitdaging voor de organisatie. Als lid van Raad van Toezicht wordt er
betrokkenheid bij dit dynamische proces gevraagd. Een interessante plek, ook voor mensen die nog geen directe ervaring hebben in een toezichthoudende rol.

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht houden op het bestuur. Zij heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur, een en ander conform statuten en reglement. 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht is voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid.

De Raad van Toezicht hanteert naast de “Governance Code Cultuur” ook de “Code Diversiteit & Inclusie”. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt dan ook gestreefd naar een evenwichtige verhouding. Gezien de huidige samenstelling van de raad worden kandidaten met een cultureel diverse achtergrond gevraagd te solliciteren. Ook ontvangen we graag reacties van jonge, beginnende toezichthouders. 

Om deze rol goed te kunnen invullen verwachten wij van kandidaten:

  • Academisch denk- en werkniveau;
  • Affiniteit met de informatieve, educatieve en culturele doelstelling van de bibliotheek;
  • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Raad van Toezicht voorgelegde aangelegenheden en om het organisatiebeleid te kunnen toetsen;
  • Beschikken over een brede maatschappelijke belangstelling en vanuit een zakelijke context de publieke taak (van de bibliotheek) goed weet te duiden;
  • Regionale verankering in het werkgebied van de Bibliotheek Eemland geldt als een sterke pré.

Voor de huidige vacature gaat de aandacht uit naar een lid met een juridisch profiel met relevante expertise op juridisch gebied. 

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over de vacature kunt u contact opnemen met de heer E.N. de Groot, directeur/bestuurder van de Bibliotheek Eemland. Heeft u vragen over de procedure, dan kunt u terecht bij zijn managementassistente Bertien Young, beiden bereikbaar via telefoonnummer
033-4631914.

Solliciteren

Uw belangstelling voor deze functie kunt u, voorzien van motivatie en curriculum vitae, mailen naar secretariaat@bibliotheekeemland.nl ter attentie van de heer E.N. de Groot. Wij zien uw reactie graag tegemoet voor 1 september 2020.

De selectiegesprekken vinden plaats op 9 september 2020.