Lies Pannevis - Specialist jeugd

Gepubliceerd op: 6 december 2023 11:06

Uit berichtgeving van de NOS blijkt dat Nederlandse scholieren van 15 jaar slecht scoren op het gebied van lezen en dat de leesvaardigheid ook nog eens sterk achteruit is gegaan ten opzichte van een paar jaar geleden. Een derde van de jongeren haalt niet het juiste leesniveau om goed te kunnen functioneren op school en in de maatschappij waardoor zij momenteel het risico lopen om laaggeletterd het onderwijs te verlaten. Als de Bibliotheek Eemland zijn wij bekend met het probleem, maar toch schrikken wij van deze cijfers. Collega Lies Pannevis werkt hard om leesplezier te vergroten bij kinderen:

"Ik ben bang dat mensen onvoldoende beseffen hoe belangrijk goed kunnen lezen eigenlijk is, en hoe gevaarlijk het is voor onze samenleving als veel mensen niet of nauwelijks kunnen lezen. Kansenongelijkheid, armoede, ontvankelijk zijn voor desinformatie – alles hangt ermee samen. Er moet daarom snel een omslag komen in het onderwijs; er is allang bewezen welke manier van werken effectief is. Het komt grof samengevat neer op goede instructie en gewoon heel veel (voor)lezen met de klas. Geen saaie methodes voor begrijpend lezen en oefentekstjes, maar mooie rijke teksten uit échte boeken van goede kinderboekenschrijvers. Teksten met inhoud.

Maar ouders en verzorgers kunnen ook heel veel doen om te zorgen dat hun kinderen straks echte lezers zijn, en het is niet moeilijk, het kost alleen wat tijd: voorlezen, voorlezen voorlezen! Begin met voorlezen als je kind een baby is en ga daar mee door zo lang je kan, het liefst tot ze volwassen zijn! Alle kinderen vinden boeken en voorlezen leuk, het vergroot hun woordenschat, ze kunnen daardoor beter meekomen op school, leren zelf makkelijker lezen, vinden lezen daarom leuker – het is een grote, opwaartse spiraal. De voordelen van een kind dat van lezen houdt zijn nauwelijks te overschatten: bij kinderen die graag lezen ontwikkelen de hersenen zich beter, ze zijn daardoor zelfs gelukkiger!

Maak dus tijd vrij om voor te lezen, stop daar beslist niet mee als je kind zelf kan lezen, en zorg dat er thuis tijd is om te lezen. Bijvoorbeeld door vanaf een bepaald tijdstip alle schermpjes uit te zetten en mobiele telefoons in te nemen, las altijd leestijd in, ook tijdens de vakantie! Het niet kunnen lezen hangt voor een groot deel samen met een gebrek aan concentratie, veroorzaakt door de nieuwe, flitsende media. Geef zelf het goede voorbeeld, zodat je kind jou ook ziet lezen!

De ontlezing neemt toe en kansenongelijkheid groeit doordat in veel gezinnen niet of nauwelijks gelezen wordt. Als bibliotheek proberen wij hier iets aan te doen, door zoveel mogelijk laagdrempelige activiteiten rondom lezen te organiseren, zoals onze befaamde ‘voorleesfeestjes’, die we niet alleen in de Bibliotheek, maar ook in de wijken vieren. We proberen zoveel mogelijk ouders te motiveren om ook met boekjes aan de slag te gaan, ook via Boekstart in de Kinderopvang en de Bibliotheek op School. In de Bibliotheek Eemland kan iedereen altijd terecht voor advies over leren lezen, Avi-niveaus, geschikte boeken voor hun kind, en natuurlijk de allerleukste voorleestips!"