Scholenaanbod

Leesbevordering

Alle leskisten leesbevordering

Mediavaardigheid

Alle leskisten mediavaardigheid

De doelen van het scholenaanbod zijn:

– Het bevorderen van lezen met de nadruk op leesplezier

– Het delen van kennis over jeugdliteratuur en mediavaardigheden met pedagogisch medewerkers en leerkrachten

– Ouderbetrokkenheid bij het (voor)lezen vergroten

Algemene Voorwaarden Scholenaanbod

Lees hier de algemene voorwaarden van ons Scholenaanbod