Educatief aanbod

Nieuw: leskist 'Kansrijk, doorbreek de cirkel van Armoede'

De leskist Kansrijk is opgenomen in het vaste scholenaanbod van de Bibliotheek Eemland en is gratis te lenen door alle scholen in de regio om het thema armoede/kansengelijkheid in de klas bespreekbaar te maken. De leskist is ontwikkeld voor groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Hij bevat een lesbrief, klassikale opdrachten en dertig populaire jeugdboeken. Klassikaal wordt het boek Adres onbekend gelezen.

Vraag de leskist aan (via de mail)


Leesbevordering

Volledig aanbod leesbevordering

Digitale geletterdheid en Digitaal burgerschap

Volledig aanbod Digitale geletterdheid en Digitaal burgerschap

Liever direct contact met een van onze specialisten?

Leesbevordering primair onderwijs

Leesbevordering voortgezet onderwijs

Digitale geletterdheid en Digitaal burgerschap

De doelen van het scholenaanbod zijn:

– Het bevorderen van lezen met de nadruk op leesplezier

– Het delen van kennis over jeugdliteratuur en mediavaardigheden met pedagogisch medewerkers en leerkrachten

– Ouderbetrokkenheid bij het (voor)lezen vergroten

Algemene Voorwaarden Educatief aanbod

Lees hier de algemene voorwaarden van ons Educatief aanbod