BoekStart voor professionals

Waarom BoekStart

Door samen plaatjes te kijken, te praten of te zingen krijg je als ouder goed contact met je baby. Dat is niet alleen gezellig, maar ook heel goed voor de taalontwikkeling van jouw kind. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen die al vanaf een paar maanden samen met hun ouders boekjes lezen, een veel grotere woordenschat hebben dan kinderen die dat niet doen. Kortom, van lezen groei je

BoekStart in de Bibliotheek

De Bibliotheek Eemland werkt samen met de gemeente om ook de allerjongsten met (het lezen van) boeken in aanraking te brengen. Hiervoor heeft de Bibliotheek Eemland een plek ingericht met prachtige boekjes voor baby's en dreumesen.

Samenwerking

Omdat voorlezen zo belangrijk is voor de ontwikkeling van jonge kinderen, werkt de Bibliotheek Eemland nauw samen met voorschoolse instellingen (BoekStart in de kinderopvang) en consultatiebureaus (de BoekStartcoach).

In de kinderopvang

BoekStartcoach