Sanne Linders - Specialist VO en MBO

Gepubliceerd op: 6 december 2023 11:35

Uit berichtgeving van de NOS blijkt dat Nederlandse scholieren van 15 jaar slecht scoren op het gebied van lezen en dat de leesvaardigheid ook nog eens sterk achteruit is gegaan ten opzichte van een paar jaar geleden. Een derde van de jongeren haalt niet het juiste leesniveau om goed te kunnen functioneren op school en in de maatschappij waardoor zij momenteel het risico lopen om laaggeletterd het onderwijs te verlaten. Als de Bibliotheek Eemland zijn wij bekend met het probleem, maar toch schrikken wij van deze cijfers. Collega Sanne Linders werkt hard om leesplezier te vergroten bij jongeren:

"Dat de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren drastisch achteruit gaat, is natuurlijk geen nieuwe ontwikkeling, maar deze nieuwe cijfers liegen er niet om. Ik vind het ontzettend zorgelijk dat zoveel jongeren niet in staat zijn om teksten te begrijpen. Goed kunnen lezen is niet alleen essentieel bij alle schoolvakken, maar ook om later mee te kunnen draaien in de maatschappij.

Goed kunnen lezen begint bij leesplezier. Daar zetten we in de samenwerkingen met scholen en daarbuiten dan ook hoog op in. Wij denken mee, adviseren en ondersteunen als het gaat om leesplezier, leesmotivatie en taalontwikkeling. Zo zorgen we voor een gevarieerd en passend boekenaanbod in de schoolbibliotheek en geven we workshops en gastlessen waarbij boekpromotie en leesbevordering centraal staan. We sluiten daarbij altijd aan bij de belevingswereld van jongeren. Ons jongerenpanel speelt hierin sinds een tijdje ook een rol. Door hen weten we nog beter wat er onder jongeren leeft en hoe we hier met ons aanbod op in kunnen spelen.

We ondersteunen niet alleen de leerlingen, maar ook zeker de docenten. Hoe kunnen zij hun leerlingen aan het juiste boek helpen en van hen echte lezers maken? Door middel van deskundigheidsbevordering kunnen we er echt samen voor zorgen dat jongeren met plezier lezen en hun woordenschat vergroten. Zodat lezen als een rode draad door de school gaat lopen."

Samenwerken

Wil je de mogelijkheden voor een samenwerking met de bibliotheek verkennen? Maak een afspraak met Sanne via s.linders@bibliotheekeemland.nl.

Foto gemaakt door Linda Bouritius Photography.