De Bibliotheek op school in zeven bouwstenen

Met deze aanpak werken bibliotheken, scholen en gemeenten op strategisch niveau structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren. Het doel is een aantoonbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het stimuleren van meer lezen, op school en thuis.

Netwerk & beleid

Succesfactor voor de Bibliotheek op school is een strategische netwerksamenwerking, die voor meer jaren is vastgelegd in het beleid van school, bibliotheek en gemeente. De Bibliotheek, school en gemeente maken gezamenlijke afspraken over hun beleid op het gebied van lezen en mediawijsheid.

Collectie

Een actuele en gevarieerde collectie binnen de muren van de school vormt één van de bouwstenen van de Bibliotheek op school. Zonder leuke boeken geen leesplezier! Maar een goede schoolbibliotheek is meer dan gewoon een kast vol boeken. Leerlingen raken niet alleen geïnspireerd en gemotiveerd om te lezen door wat er ín die boekenkasten staat. De inrichting van de schoolbibliotheek en de presentatie van de collectie spelen een even belangrijke rol.

Expertise

De deskundige leesconsulent van de Bibliotheek adviseert en ondersteunt de deskundige leescoördinator en het team van de school. De leesconsulent geeft deskundig advies over de collectie en inrichting. 
samen zetten bibliotheek en school hun deskundigheid in om het lezen thuis en op school en om het werken met digitale media te verbeteren. Om het leesplezier van kinderen te vergroten, zijn de leesconsulent van de bibliotheek en de leescoördinator van de school onmisbaar.

Activiteiten

Elke dag is er aandacht voor vrij lezen, voorlezen en praten over boeken. Er zijn activiteiten rondom leesbevordering, lezen thuis en informatievaardigheden/mediawijsheid.

Lees- en mediaplan

Effectieve leesbevordering begint met een doordacht plan. De Bibliotheek en school stellen jaarlijks doelen vast rondom lezen en mediawijsheid op basis van monitormetingen bij leerlingen en leerkrachten. Deze doelen worden vastgelegd in een lees/mediaplan met activiteiten en werkvormen om die doelen te halen.

Monitor

Hoe kun je doelgericht aan leesbevordering werken? De Monitor de Bibliotheek op school brengt de opbrengst van de samenwerking tussen school en bibliotheek in kaart. Door ieder jaar de monitor uit te voeren, ontstaat een helder beeld van de veranderingen bij leerlingen, leerkrachten, docenten en ouders. De monitorresultaten dienen als basis voor het vaststellen van nieuwe leesbevorderingsdoelen.

Digitaal portaal

Leerlingen maken op school (en thuis) gebruik van een speciaal leerlingenportaal. Zij zoeken en reserveren hier boeken en vinden er leestips en betrouwbare informatie voor werkstukken. Verder hebben leerlingen hier inzage in hun eigen leengegevens en leeshistorie.