Disclaimer

PRIVACYSTATEMENT

In dit Privacystatement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken.

Inleiding

Voor de Bibliotheek Eemland is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. De Bibliotheek Eemland respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (in de Bibliotheek, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres, maar bijvoorbeeld ook aan uw leengegevens of uw voorkeuren die u bij ons heeft opgegeven.

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het uitvoeren van het door u afgesloten Bibliotheekabonnement, waaronder begrepen de registratie van de door u geleende en geretourneerde werken uit onze collectie en het incasseren van de abonnementsgelden;
 • om aanvullende diensten aan u te kunnen bieden, zoals de diensten via www.bibliotheek.nl en het interbibliothecair leenverkeer;
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van onze Bibliotheek;
 • voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden; 
 • voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening;
 • voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en enderzoek naar onze dienstverlening; 
 • voor de naleving van wettelijke verplichtingen; 

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u ons daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

Doorgifte aan derden

Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Wij geven uw gegevens dan ook in principe niet aan derden door. Er zijn echter enkele situaties waarin een dergelijke doorgifte wel kan plaatsvinden, namelijk de volgende:

 • Bij interbibliothecair leenverkeer;
 • Bij aanmelding bij www.bibliotheek.nl;
 • Bij door ons ingeschakelde hulppersonen;
 • Op grond van wettelijke verplichtingen. 

We zullen deze situaties hierna kort toelichten. 

Interbibliothecair leenverkeer

U kunt via het interbibliothecair leenverkeer in veel gevallen (kopieën van) werken opvragen uit de catalogus van andere bibliotheken. Mocht u een dergelijke aanvraag doen, dan zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens door te geven aan de betreffende Bibliotheek (o.m. naam, pasnummer, etc.). Wij wijzen u er op dat de verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens ligt bij deze externe Bibliotheek. U kunt desgewenst bij de betreffende Bibliotheek het beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens opvragen. 

Website www.bibliotheek.nl

Via de website www.bibliotheek.nl kunt u gebruikmaken van verschillende aanvullende diensten (zie de website voor het actuele aanbod). Deze website wordt geëxploiteerd door Koninklijke Bibliotheek. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website een account aan te maken. Op het moment dat u een account op www.bibliotheek.nl aanmaakt, geeft u toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens van onze
Bibliotheek aan Koninklijke Bibliotheek. Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerken deze gegevens
overeenkomstig hun eigen privacy policy.

Door ons ingeschakelde hulppersonen

Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijv. een bepaalde statistische analyse of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derde afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens (“bewerkersovereenkomst”). Het komt er op neer dat deze derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen 

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus, etc.). Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

 

Cookies

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. In het cookiestatement (http://bit.ly/2ay3PLG) staat nader uitgewerkt welke cookies er worden gebruikt, welke gegevens daarmee worden verwerkt en voor welke doeleinden dit geschiedt.

 

Statistische analyse door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Wij hebben Google Analytics zodanig ingesteld dat wordt voldaan aan de eisen die het College Bescherming Persoonsgegevens aan deze verwerking stelt. Mocht u niettemin toch niet willen dat uw websitebezoek via Google Analytics wordt gemeten, dan kunt u de Opt-out Browser Add-on installeren die te vinden is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Gebruik van uw gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals een op uw interesses toegespitst aanbod) en voor onderzoeksdoeleinden (zoals onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening). Als u niet wilt dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebuikt, dan kunt u dit kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. Wij zullen dan het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden op korte termijn staken.

 

Vragen en recht op inzage en correctie

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Bibliotheek Eemland, of als u deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij kunnen daarbij om uw legitimatie of een andere vorm van identificatie vragen. Wij zijn gerechtigd kosten in rekening te brengen bij uitoefening van het inzagerecht; deze kosten zijn wettelijk gemaximeerd.

 

Wijzigingen

Dit Privacystatement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website en in de vestigingen van onze Bibliotheek.

De Bibliotheek Eemland kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacystatement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
 

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit Privacystatement of ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Stichting de Bibliotheek Eemland
Postbus 1138
3800 BC AMERSFOORT
KvK 41188619 AMERSFOORT
BTW NL002982122B01
info@bibliotheekeemland.nl