Over ons

De Bibliotheek Eemland telt zeven vestigingen, drie servicepunten, een huiskamerbibliotheek en meer dan dertig Bibliotheken op school. Het dienstverleningsgebied van de Bibliotheek Eemland bestrijkt meer dan 200.000 inwoners.

Directie en managementteam

Directeur/bestuurder Erno de Groot is eindverantwoordelijk voor het bestuur en het management van de Bibliotheek Eemland.Het managementteam bestaat uit:

 • Erno de Groot, directeur/bestuurder
 • Claudia Toele, manager publieksdienstverlening
 • Karien Postel, programmamanager

Bedrijfsvoering

 • Leendert van Rijswijk, controller
 • Martine de Jong, HR manager (a.i.)
 • Kim Bos, marketing en communicatie

Raad van Toezicht

Als leidraad voor het goed functioneren gebruikt de Bibliotheek Eemland het model van de Governance Code Cultuur. Deze organisatorische filosofie gaat uit van goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht in de culturele sector. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Mevrouw J.E.M. Opstraat (voorzitter)
 • De heer t.J. Vlot
 • De heer M.P. van Harten
 • Mevrouw M. Seerden
 • Mevrouw H. Boersema-Vermeer