Samenwerkingspartners

Wij werken met heel veel partners samen rond vele projecten. Hier een opsomming:

Voorschools onderwijs

 • Peuterspeelzalen en voorscholen
 • Consultatiebureaus 
 • Centrum Jeugd en Gezin

Primair onderwijs

 • Met alle basisscholen in onze regio hebben we vanuit de vestigingen contact
 • Met meer dan twintig basisscholen in Amersfoort en Bunschoten hebben we een convenant gesloten betreffende een ‘de Bibliotheek op school’
 • Na overleg met de gemeente Amersfoort hebben we alle basisscholen in Amersfoort uitgenodigd om mee te doen aan de Monitor op School
 • SchoolWise is inmiddels op een aantal scholen in de regio ingevoerd, in overleg en samenwerking met de BiSC

Voortgezet onderwijs

 • Diverse vmbo-scholen in de regio, o.a. voor het organiseren van een voorleeswedstrijd
 • Vakcollege Amersfoort met steun van gemeente Amersfoort 

Laaggeletterden

Voor het bevorderen van geletterdheid van laaggeletterden (1,3 miljoen in Nederland) vormt de Bibliotheek het logische middelpunt van organisaties in Amersfoort. Er is regelmatig netwerkoverleg rond het opzetten van gezamenlijke activiteiten als Klik & Tik, Leeskring Makkelijk Lezen, Taalcafés, Taalhuis en Digitaal Hulpplein. Samenwerken doen we met:

 • NL educatie
 • NVA Duurzame inburgering
 • Welzin
 • Stichting Lezen en Schrijven

Verdere samenwerking op dit gebied voeren we met partijen als Indebuurt033, Amfors, EVT, Bon Talen, Prago avondschool, het UWV, Sociale Zaken, jeugdgezondheidszorg, het buurthuiswerk, het Gilde, Woman Inc., Allochtoon ouderenwerk, Studiecentrum Woudenberg, Vrouw en Kind centrum.

Los hiervan werken we m.b.v. sponsorgeld samen met de VoorleesExpress, waarbij inmiddels al zo’n honderd adressen per jaar gedurende twintig weken bezocht worden door een voorleesvrijwilliger.

Lezen en schrijven

 • Partners in het Eemhuis: Scholen in de Kunst, Archief Eemland en KAdE
 • Eemlandse schrijvers 
 • Boekhandels Amersfoort 
 • Senia 
 • Bibliotheken in Soest en Houten voor leeskringkoffers

Mediawijsheid

 • Mediamarkt
 • Smartphoneles
 • Gilde Leusden

Diversen

 • Samenwerking met andere Bibliotheken binnen de provincie 
 • Samenwerking met Volksuniversiteit Amersfoort 
 • Samenwerking Beweging 3.0 
 • Samenwerking met afdeling Bijzondere Collecties van de UvA (Culinaire Collectie)
 • Samenwerking met diverse instanties rond voeding (Culinaire Collectie) 
 • Samenwerking met Centrale Discotheek Rotterdam