Doorverwijzen naar DigiTaalhuis Bunschoten

DigiTaalhuis voor professionals

Ontmoet je tijdens je werk iemand die moeite heeft met taal of de computer?
DigiTaalhuis Bunschoten helpt!

Het spreekuur in de Bibliotheek Bunschoten (Oude Schans 27) is op inloop. Je kunt samen komen of hier naar doorverwijzen.

  • Woensdagmiddag 16.00 - 17.30 uur
    (Geen spreekuur in de schoolvakanties)

Bellen of mailen kan ook:
06 134 082 09
digitaalhuisbunschoten@bibliotheekeemland.nl

Of vul het formulier en je wordt teruggebeld.


Wat doet het DigiTaalhuis

Om als volwassene mee te kunnen doen in de samenleving is het nodig dat je voldoende taalvaardig bent en beschikt over digitale vaardigheden. Een deel van de inwoners van Bunschoten beheerst deze basisvaardigheden onvoldoende.

Een breed aanbod op het gebied van basisvaardigheden is lokaal beschikbaar voor deze groep. Het DigiTaalhuis heeft de taak om ervoor te zorgen dat er een passende match gemaakt wordt tussen leervraag en -aanbod. Iedereen die beter wil lezen, schrijven, de Nederlandse taal spreken of digitaal vaardiger wil worden, kan naar het spreekuur van het DigiTaalhuis komen voor gratis en deskundig advies.

Op de website Basisvaardigheden Eemland is een overzicht van het aanbod te vinden die door DigiTaalhuis Amersfoort wordt gebruikt om een passende match te maken met de leervraag van de bezoeker van het spreekuur.

Laaggeletterdheid herkennen en bespreekbaar maken

Iemand die laaggeletterd is, heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In hun volwassen leven hebben laaggeletterden vaak allerlei manieren gevonden om dit te verbergen of om ermee te leren leven. Het is niet altijd direct duidelijk dat laaggeletterdheid het achterliggende probleem is als er iets misgaat. Daarnaast is er sprake van schaamte bij de laaggeletterde. Het DigiTaalhuis kan professionals helpen als het gaat om laaggeletterdheid te herkennen en dit bespreekbaar te maken. Meer weten?

Stuur een mail