Groepjeslezen over de oorlog

In de oorlog de Bibliotheek Eemland

Lees bijzondere verhalen over oorlogen en vluchtelingen en praat erover met elkaar. Hierdoor vergroten kinderen hun inlevingsvermogen.

Bestellen

Groep

Primair onderwijs: groep 7, 8

Leerdoelen

  • Leesbevordering
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld
  • Kerndoelen: 7, 9, 12, 52, 53
  • Taaldomein: Lezen (begrijpend lezen, leesmotivatie, informatieverwerving)

Thema’s

  • Oorlogen
  • Vluchtelingen
  • De Tweede Wereldoorlog

Type product

  • Leskist

Prijs

  • €40,-

Deze kist bevat 7 titels, van elke titel 5 exemplaren. Er is o.a. een boek over WOII (verzet, onderduiken), een boek over de gevolgen van de oorlog in Syrië en een boek over een meisje dat in een asielzoekerscentrum woont en in contact komt met een oude Joodse man. Deze leskist bevat geen informatieve boeken. Door het lezen over oorlogen en vluchtelingen vergroten kinderen hun inlevingsvermogen.

Omdat er meerdere exemplaren van dezelfde titel zijn, kunnen leerlingen discussiëren over het boek aan de hand van meegeleverde vragen. De boeken verschillen in dikte en moeilijkheidsgraad. 

Bestellen